Koulutus

Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajakoulutus (2021)

Kehitetyn mallin avulla koulutetaan soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajia, jotka käyttävät toimintamenetelminään erilaisia taiteenmuotoja. Koulutus on ryhmän ohjaamisen opiskelua toiminnallisesti soveltavan taiteen keinoin. Mallin on kehittänyt Taiteen Sulattamo ry.

Mallin esittely Innokylässä.

 

 

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA) on tunnistettu kansalliseksi hyväksi sote-alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malliksi vuonna 2019. Tarkempaan tarkasteluun valikoitui 12 toimintamallia eri puolilta Suomea.

Valinnan taustalla on valtioneuvoston toteuttama selvitys Toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen, jossa selvitettiin maakuntien ja yhteistyöalueiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (SOTEn TKI-toiminnan) organisointia ja järjestäytymistä. Muita valittuja malleja ovat Hyvinvointivoimalan lisäksi muun muassa Vaikuttavuuden talo, Tietoaltaat ja biopankit, Tähtisairaala, Kansallinen Syöpäkeskus ja Virtuaalisairaala 2.0.

Voimala erottuu muista SOTEn TKI-toimintamalleista siinä, että kokonaisvaltaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä tunnistetaan vahva tarve lisätä tietoisuutta myös taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista sekä erilaisten hyvinvointipalvelujen soveltuvuudesta ja niiden tuottamiseen tarvittavasta osaamisesta.

Lue lisää tästä linkistä.

Katsaus kulttuurihyvinvointialan koulutukseen

Kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja Liisa-Maria Lilja-Viherlampi (Turun AMK) taustoittaa artikkelissa kulttuurihyvinvointialan koulutuksen lähtökohtia elämänikäisen koulutusjatkumon ja......
Lue lisää

Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutus alkaa Turun ammattikorkeakoulussa

Turun ammattikorkeakoulussa alkaa keväällä 2020 uusi Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutus. Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on taustaosaaminen sosiaali-, terveys- tai/ja kulttuuri- ja......
Lue lisää

Metropoliassa tulevat geronomit ja musiikkipedagogit kehittävät yhdessä luovaa toimintaa

Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikkipedagogi- ja geronomiopiskelijat kehittävät opinnoissaan taidetoimintaa, jolla tuetaan muistikuntoutujan hyvinvointia. Yhteinen, työelämän kanssa......
Lue lisää