Tervetuloa osallistumaan verkossa suoritettavaan kulttuurihyvinvoinnin lyhytkoulutukseen!

Kuva: Pixabay.

Kulttuurihyvinvoinnin lyhytkoulutuksen tarkoituksena on tarjota tietoa, työkaluja ja ohjausta kulttuurihyvinvoinnin kehittämiseen osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Koulutus sopii erityisen hyvin henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet kulttuurihyvinvoinnista osana omaa työtään, mutta joilla ei ole vielä paljoa kokemusta tai osaamista aiheesta. Koulutuksen suorittamiseen kuluva aika on noin kolme-viisi tuntia.

Mikä ovat koulutuksen tavoitteet?

Lukuisten tutkimusten mukaan luovaan toimintaan, taiteeseen ja kulttuuriin osallistuminen sekä taiteen ja kulttuurin kokijana että tekijänä voi monin tavoin ehkäistä psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä hoitaa ja auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa. Tämän koulutuksen tavoitteena on tutustua kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksiin sekä saada ideoita kulttuurin ja taiteen käyttämiseen osana nykyistä tai tulevaa työtäsi tukemassa asiakkaiden tai oman itsesi hyvinvointia. Koulutuksen aikana tutustutaan kulttuurihyvinvointiin monitahoisena ilmiönä ja näkökulmana sekä kulttuurin merkitykseen osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Kulttuuristen oikeuksien sekä oman taide- ja kulttuurisuhteen ymmärtäminen oman työn voimavarana on koulutuksen keskeistä sisältöä. Koulutuksessa annetaan myös vinkkejä ja työkaluja kulttuurin ja taiteen soveltamisessa osana omaa työtä.

Kenelle lyhytkoulutus on suunnattu?

Koulutus sopii erityisesti kulttuuri-, sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä moniammatillista yhteistyötä taiteen ja kulttuurin sekä sosiaali-, terveys-, hyvinvointi- ja kasvatusalojen parissa tekeville henkilöille, kuten hyvinvointi- ja kulttuurikoordinaattoreille.

Miten koulutuksen voi suorittaa?

Koulutuksen kaikki materiaalit linkkeineen löytyvät tältä sivulta ja ne ovat vapaasti hyödynnettävissä. Voit suorittaa koulutuksen omaan tahtiisi. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus pohtia keskeisiä teemoja ja omaa osaamistasi lyhyiden harjoitusten avulla.

Voit suorittaa koulutuksen itsenäisesti tai yhdessä parin tai ryhmän kanssa, esimerkiksi omalla työpaikallasi. Suoritettuasi koulutuksen pyydämme täyttämään lyhyen palautekyselyn. Koulutuksesta ei ole mahdollista saada opintopisteitä tai erillistä todistusta.

Kulttuurihyvinvoinnin lyhytkoulutus on kehitetty osana HOPEA-hanketta Turun ammattikorkeakoulun ja Taikusydän-yhteyspisteen kanssa vuosina 2017–2020. Hanketta tuki Taiteen edistämiskeskus. Koulutusta on täydennetty ja muokattu vuosina 2021-2022.

Mikäli haluat syventyä kulttuurihyvinvointiin laajemmin, suosittelemme tutustumaan Kulttuurihyvinvoinnin perusteet -verkkokurssiin.

Koulutuksen sisältö ja suorittaminen

Koulutus koostuu kuudesta erillisestä osuudesta, jotka pääset suorittamaan klikkaamalla allaolevia linkkejä. Osuudet kannattaa käydä läpi numerojärjestyksessä. Koulutuksen suorittamiseen kuluva aika on noin kolme-viisi tuntia.

1) Johdatus kulttuurihyvinvointiin
2) Kulttuurihyvinvointi tutkimustiedon valossa
3) Kulttuurihyvinvoinnin hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä
4) Kulttuurihyvinvointi rakenteissa
5) Kulttuurihyvinvoinnin soveltaminen omassa työssä
6) Yhteenveto

Päivitetty 10.10.2023.