Osa 2: Kulttuurihyvinvointi tutkimustiedon valossa

Kulttuurihyvinvointiin liittyviä ilmiöitä sekä taiteen hyvinvointivaikutuksia tutkitaan useilla eri tieteenaloilla erilaisista näkökulmista. Kuva: Pixabay.

Taiteella, kulttuurilla ja taiteellisella toiminnalla on tutkimuksissa todettu olevan moninaisia positiivisia vaikutuksia fyysiseen terveyteen, mielen hyvinvointiin sekä koettuun hyvinvointiin, elämänlaatuun ja onnellisuuteen.

Tutkimuksissa taiteen ja taiteellisen toiminnan on havaittu voivan mm.

 • parantaa hoitotuloksia ja vähentää fyysisiä ja psykologisia oireita
 • vähentää rauhoittavien lääkkeiden ja kipu- ja unilääkkeiden tarvetta ja käyttöä
 • auttaa vähentämään yksinäisyyttä ja sosiaalista eristäytyneisyyttä
 • ehkäistä ja vähentää negatiivisia tunteita, kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja surullisuutta sekä
 • tukea mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämistä.

Katso video:

 

Maailman terveysjärjestö WHO:n marraskuussa 2019 julkaistun raportin mukaan taide voi tarjota innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin terveyshaasteisiin. What is the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review raportin mukaan taidetoimintaan osallistuminen sekä taiteen kokijana että tekijänä voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä hoitaa ja auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa. Taide voi tarjota ratkaisuja erityisesti sellaisiin monimutkaisiin terveyshaasteisiin, joihin lääketiede ei yksin tarjoa tehokkaita ratkaisuja.

WHO Euroopan aluetoimiston julkaisema raportti kattaa yli 3000 tutkimusta. Se on laajin tähän mennessä tehty kartoitus taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista. Raportin myötä on viimeistään kiistattomasti selvää, että taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista on vahvaa tutkimusnäyttöä. Lue lisää raportista täältä.

 

Taulukko taiteen tutkituista hyvinvointivaikutuksista ja niiden jaottelusta. Samat tiedot löytyvät tekstinä: https://taikusydan.turkuamk.fi/yleinen/maailman-terveysjarjesto-whon-raportti-taiteen-ja-kulttuurin-terveysvaikutuksista/.
WHO:n Raportti jaottelee taiteen hyvinvointivaikutukset kahden laajemman teeman alle. Nämä teemat ovat: Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy sekä sairauksien hoito ja hallinta eli sairauksien kanssa selvityminen.

 

Harjoitus 1

Tutustu seuraaviin tutkimustuloksiin liittyen taiteen hyvinvointivaikutuksiin. Yllättikö jokin tulos? Opitko jotakin uutta? Miten voisit hyödyntää tutkimuksen tuloksia omassa työssäsi tai omassa elämässäsi?

 1. Näkökulmia taiteen ja kulttuurin sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutuksista: 
  https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-sosiaalisen-hyvinvoinnin-vaikutuksiin/
 2. Näkökulmia taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista:
  https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-terveysvaikutuksiin/
 3. Taide nuorten tulevaisuustaitojen tukena: 
  https://taikusydan.turkuamk.fi/uutiset/taikusydan-tietokortti-taide-nuorten-tulevaisuustaitojen-tukena/ 

Jatka eteenpäin koulutuksen seuraavaan osioon: Kulttuurihyvinvoinnin hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä

Päivitetty 15.9.2022.