Vaikuttamisen vuosi - Taikusydämen kuudennen toimintavuoden 2021 satoa  

01.06.2022

 

 

Mitä kaikkea Taikusydän-yhteyspisteessä tapahtui vuonna 2021? Mitä saimme aikaan n. 80 000 euron toimintabudjetilla? Mitkä olivat vuoden kohokohdat? Tässä kirjoituksessa tarjoilemme muutamia poimintoja toiminnasta vuoden 2021 varrelta.

 

Viestintää, viestintää ja vielä kerran viestintää

Viestinnällä on Taikusydämen toiminnassa iso rooli. Viestinnän kivijalkana toimivat verkkosivumme, joilla oli kävijöitä vuonna 2021 n. 15 000. Eniten verkkosivuilla kiinnosti etusivun lisäksi Infosivumme Taiteesta hyvinvointia. Hyvänä kakkosena tuli WHO:n kulttuurihyvinvointiraportista kertova sivu. Kolmanneksi eniten kävijöitä päätyi tutkimuksen tietopankin sivulle. Lisäksi viestimme aktiivisesti kulttuurihyvinvointialan toiminnasta Twitterissä ja Facebookissa sekä Instagramissa. Uutiskirjeitä julkaisimme vuoden aikana kymmenen.

Infokuva, jossa on teksti: Nähdäänkö kunnassani taiteen ja kulttuurin ammattilaiset asiantuntijoina ja elinkeinotoiminnan monipuolistajina, eikä vain harrastelijoina ja kutsumuksellisina talkootyöläisinä? #kuntavaalit2021 #kulttuurihyvinvointi
Twitterin suosituin postauksemme liittyi vuoden 2021 kuntavaaleihin ja se keräsi kaikkiaan 4706 näyttökertaa.

 

Vuonna 2021 olimme mukana tekemässä kahta Taidetutka-verkkolehden numeroa. Kesäkuun numeron teemana oli uudistettu laki kuntien kulttuuritoiminnasta. Marraskuussa ilmestyneen numeron teemana oli taiteen ja taiteilijan työn välittäminen. Molemmissa numeroissa oli kulttuurihyvinvointiin liittyviä artikkeleita.

Taidetutkaa tehdään yhteistyössä Taikusydämen, Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry:n sekä Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijoiden kanssa. Taidetutkan verkkosivuilla vieraili vuoden aikana lähes 13 000 kävijää.

Taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen asiantuntijapankin päivitystä jatkettiin vuonna 2021. Asiantuntijapankki tekee näkyväksi Taikusydän-tutkijaverkoston tutkijoita, heidän tutkimusaiheitaan ja asiantuntemustaan. Myös tutkijaverkosto jatkoi tapaamisiaan vuoden aikana.

Vuoden 2021 viestinnän tunnuslukuja:

  • 10 uutiskirjettä
  • 1144 uutiskirjeen tilaajaa
  • 2162 Facebook-seuraajaa
  • 1529 Twitter-seuraajaa
  • 352 Instagram-seuraajaa

 

Infokuva: Saavatko kotona asuvat ikäihmiset kunnassani kohdennettuja kulttuuri- ja kirjastopalveluita toimintakyvyn tukemiseksi? #kuntavaalit2021 #kulttuurihyvinvointi
Myös Facebookissa kuntavaalikampanjamme kiinnosti, ja kymmenestä kuntavaalikysymyksestä eniten näyttökertoja sai ikäihmisten kulttuuripalveluihin liittyvä kysymys.

 

Vuoden kohokohtina Sydänliiton palkinto, SuomiAreena ja CHW2021-konferenssi

 

Toukokuussa Taikusydän vastaanotti Sydänliiton Vuoden Sydänterveyden edistäjä -palkinnon. Palkinnon perusteluissa todettiin, että ”Taikusydän tekee tunnetuksi taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia, jakaa hyviä käytäntöjä ja kehittää verkostomaisesti eri toimijoiden yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin alalla. Yhdessä 14 alueverkoston kanssa Taikusydän toiminta kattaa lähes koko Suomen.” Palkinnon luovutti etäyhteyksillä järjestetyssä tilaisuudessa Sydänliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Paula Risikko.

Helteisinä kesäkuun 21.-23. päivinä Anna-Mari Rosenlöf ja Liisa Laitinen osallistuivat digitaalisesti järjestettyyn kansainväliseen Culture, Health & Wellbeing-konferenssiin, jonka järjesti Isossa-Britanniassa toimiva Arts & Health South West.

Konferenssiin osallistui kulttuurihyvinvointialan tutkijoita, kehittäjiä ja tekijöitä 30 maasta, muun muassa Nigeriasta, Singaporesta, Italiasta, kaikista Pohjoismaista, Uudesta-Seelannista, Isosta-Britanniasta, Italiasta, Australiasta, Japanista, Yhdysvalloista ja Kiinasta. Suomesta linjoilla oli konferenssin tilastojen mukaan 19 osallistujaa. Liisa Laitinen piti konferenssin Suomi-sessiossa esityksen From grass-roots activities to national policies: towards sustainable development of the Finnish Arts & Health field. Puheenvuoro perustui vuonna 2020 Arts & Health -lehdessä julkaistuun artikkeliin From grass-roots activities to national policies – the state of arts and health in Finland State of Arts and Health (Laitinen, Jakonen, Lahtinen & Lilja-Viherlampi). Artikkelilla on jo yli 2000 latauskertaa, mikä on tutkimusartikkelille hieno tulos!

Heinäkuussa Taikusydämen erityisasiantuntija Anna-Mari Rosenlöf oli mukana SuomiAreenan keskustelussa Kulttuuri ja taide mielen hyvinvoinnin edistäjänä. Keskustelun järjesti Taiteen Sulattamo ry yhteistyössä Kulttuurihyvinvointipoolin kanssa.

Kuva Suomi Areenan MTV3-studiolta. Kuvassa Anna-Mari Rosenlöf, Eveliina Lafghani, Raisa Omaheimo, Merja Mäkisalo-Ropponen ja Juha Hurme.
Kuva Suomi Areenan MTV3-studiolta. Kuvassa Anna-Mari Rosenlöf, Eveliina Lafghani, Raisa Omaheimo, Merja Mäkisalo-Ropponen ja Juha Hurme.

Alueverkostoissa pienillä resursseilla vaikuttavaa ja innostunutta työtä

 

Taikusydämen 14 alueverkostosta kaikki jatkoivat toimintaansa tavalla tai toisella. Vuoden aikana järjestettiin useita etätapaamisia alueverkostokoordinaattoreille ja muille alueverkostojen ydintoimijoille. Vuoden 2021 aikana saatiin valmiiksi alueverkostojen työkirja ja strategia.

Alueverkostot järjestivät alueillaan aamukahveja ja erilaisia teematapaamisia enimmäkseen etäyhteyksin. Etäyhteyksien ansiosta entistä useammalla oli mahdollisuus osallistua. Toisaalta etätapaamisissa keskustelu ja verkostoituminen on erilaista ja tapaamiset saattavat helpommin keskittyä tiedon jakamiseen.

Kymmenellä alueverkostolla on oma Facebook-sivu tai -ryhmä. Esimerkiksi Länsi-Suomen alueverkosto kertoo alueen tapahtumista ja toimijoista Kulttuurihyvinvointia ilman rajoja -Facebook-sivulla ja Etelä-Savo Taikuhyve-Facebook-sivulla. Pohjois-Pohjanmaan verkostolla on verkoston oma uutiskirje. Kymenlaakson/Kaakkois-Suomen verkostolla on omat verkkosivut. Pirkanmaan verkosto viestii toiminnastaan aktiivisesti myös Taikusydämen alasivun kautta.

Alueverkostotyötä haastaa resurssien niukkuus, sillä verkostokoordinaatiota tehdään muun työn ohella tai vapaaehtoisvoimin. Kulttuurihyvinvointi on laaja ilmiö, ja useat verkostot kattavat maantieteellisesti tai väestömäärältään isoja alueita.  Tarve koordinoivalle työlle sekä toimijoiden ja hankkeiden yhteistyölle on suuri. Myös hyvinvointialueiden rakentamisessa alueverkostot tarjoavat yhteistyön paikkoja, ja joillakin alueilla yhteistyö hyvinvointialueuudistuksen valmistelijoiden kanssa onkin tiivistä.

Alueverkostotyö on tuottanut uusia hankkeita sekä lisännyt ymmärrystä taiteesta ja kulttuurista osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Kuurihyvinvointinäkökulmaa on saatu mukaan alueellisiin ja kuntien hyvinvointikertomuksiin ja -suunnitelmiin, maakuntaohjelmiin, kunnan kulttuuristrategiaan ja erilaisiin ikäryhmäkohtaisiin (kulttuuri)hyvinvointisuunnitelmiin.

Alueverkostojen viestinnällinen merkitys on iso, ja siihen kaivataan lisäresurssia. Verkostot toimivat hankkeiden, työryhmien, kuntien, järjestöjen, oppilaitosten, maakuntaliittojen ja hyvinvointialuevalmistelijoiden väleissä kokoavina ja toimijoita toisiinsa kytkevinä alustoina. Verkostotoimintaan kaivataan pitkäjänteisyyttä. Myös kaksikieliselle verkostotyölle on tarvetta. Verkostot tuovat kulttuurihyvinvoinnin kentän toimijoiden äänen esiin. Erityisesti toimintaan toivotaan mukaan lisää sosiaali- ja terveyssektorin ammattilaisia.

 

Tietoa ja rakenteita asiantuntijatyöllä

 

Vuoden aikana toteutettiin toimeksiantoyhteistyö THL:n, Taikusydämen ja Taiken kanssa kulttuurin roolista kuntien ja alueiden hyvinvointikertomuksissa ja suunnitelmissa. Toimeksiannon toteutti kaksi kulttuurihyvinvoinnin YAMK-opiskelijaa Turun AMK:sta. Tuloksista julkaistiin alueellisiin suunnitelmiin liittyvä koonti sekä Varsinais-Suomeen liittyvä koonti. Tuloksia hyödynnettiin THL:n hyvinvointisuunnitelmia koskevan verkkosivun uudistamisessa.

Taikusydän on nimetty yhdeksi toimijaksi Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen periaatepäätöksen 2030 toimeenpanosuunnitelmassa, jonka julkistamiswebinaariin osallistui huhtikuussa 2021 yli 400 henkilöä. Taikusydämen Anna-Mari Rosenlöf osallistui webinaarin paneelikeskusteluun kulttuurihyvinvoinnin näkökulmasta.

Taikusydämen tietokortti Taide nuorten tulevaisuustaitojen tukena valmistui. Tietokorttisarja täydentyy vuoden 2022 aikana. Museoliiton kanssa tehtiin yhteistyössä artikkeli Museovierailusta hyvinvointia mielelle ja keholle osana Mental Health Art Week -tapahtumaa toukokuussa 2021. Lisäksi työn alla oli artikkeli kulttuurihyvinvointialan rahoituksesta. Artikkeli julkaistaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Rahapuhetta-julkaisussa vuonna 2022.

Taikusydämen tutkimuksen tietopankki järjesteltiin uudelleen ja päivitettiin kokonaan. Sinne lisättiin mm. kattavat julkaisuluettelot taiteen merkityksestä kivun hoidossa. Taikusydämen asiantuntijat vastasivat lukuisiin tietopyyntöihin liittyen hankkeisiin, julkaisuihin, tutkimukseen, yhteistyöhön ja kulttuurihyvinvointialan toimijoihin. Lisäksi kommentoimme useita hyvinvointiin liittyviä suunnitelmia, strategioita, hankeaihioita, raportteja ja lausuntoja.

Työaikaa käytettiin myös hyvinvointialuevalmisteluun kulttuurihyvinvoinnin näkökulmasta. Anna-Mari Rosenlöf oli mukana Varsinais-Suomen hyvinvointialuevalmistelussa. Uudenmaan Taikusydän-verkoston kanssa toteutettiin Uudenmaan liiton tuella viiden tapahtuman Teams-aamukahvisarja Uudenmaan kaikkien hyvinvointialueiden valmistelijoille. Pohjanmaan hyvinvointialueuudistuksessa tuotiin kulttuurihyvinvoinnin näkökulmaa osaksi hyte-työtä Teams-työpajassa.

 

Pohjoismaisen ja kansainvälisen tutkijayhteistyön vahvistaminen

 

Vuoden 2021 aikana jatkettiin pohjoismaisen tutkijayhteistyön vahvistamista. Taikusydämen asiantuntija Liisa Laitinen on ollut vuodesta 2019 saakka mukana kehittämässä ja toimittamassa kulttuurihyvinvointialan pohjoismaista open access -julkaisua Nordic Journal of Arts, Culture and Health, joka edistää tutkimustiedon ja käytännön kokemusten jakamista Pohjoismaissa ja kansainvälisesti. Vuonna 2021 julkaistiin tuhti tuplanumero: NJACH 1-2/2021.

Nordic Journal of Arts, Culture and Health. kansikuva.
Nordic Journal of Arts, Culture and Health -lehden kansikuva.

Nordic Arts & Health Research Network -hankkeen puitteissa, Pohjoismaisen kulttuuripisteen rahoituksella, järjestettiin kaksi pohjoismaista tutkijatapaamista, joiden teemat liittyivät kulttuurihyvinvointialan etiikkaan ja arviointiin. Tapaamisiin osallistui yhteensä 89 tutkijaa. Tapaamisista voi lukea tarkemmin Nordic Journal of Arts, Culture and Health -lehden artikkelista Exploring Arts & Health Ethics and Education: Summaries of two online Nordic Arts & Health Research Network meetings

Taikusydämeltä pyydettiin myös kutsuartikkelia Itävallan kulttuuriministeriön tilaamaan White Paperiin, jossa esitellään kulttuurihyvinvointipolitiikkaa eri Euroopan maissa. Liisa Laitisen kirjoittama Integration of arts and culture in national public health in Finland -artikkeli julkaistaan osana kansainvälistä koostetta vuonna 2022.

 

Puheenvuoroja ja verkkotapahtumia

 

Vuoden 2021 aikana Taikusydämen asiantuntijat Liisa Laitinen ja Anna-Mari Rosenlöf olivat mukana 50 tapahtumassa, joista valtaosa toteutui verkossa. Tapahtumiin osallistui yhteensä n. 3860 osallistujaa joko livenä tai tallenteen kautta.

Puheenvuorojen ja esitysten aiheita olivat mm. kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksiin liittyvät tutkimustulokset, kulttuurihyvinvointitoiminnan arviointi, rakenteiden kehittäminen, taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, Taikusydämen toiminnan esittely, mitä on kulttuurihyvinvointi, kulttuurihyvinvointi osana erilaisia strategisia asiakirjoja, kulttuuri hyvinvointialueuudistuksessa, hyvät käytännöt sekä moniammatillinen yhteistyö.

 

Työryhmiä ja Teams-palavereita

 

Taikusydämen asiantuntijat työskentelivät useissa kehittämistyöryhmissä ja ohjausryhmissä, ja vuoden mittaan Teams-palavereita kertyi melkoinen määrä seuraavien ryhmien parissa:

Työryhmätyöskentelyssä tärkeä merkitys on kokemusten vaihtamisella, yhteiskehittämisellä, toisilta oppimisella sekä jo hyväksi todettujen käytäntöjen jakamisella ja toimijoiden toisiinsa linkittämisellä. Myös epäonnistumisista kertominen vie kulttuurihyvinvoinnin alaa eteenpäin.

 

Vaikuttamisyhteistyötä ja vaalikiireitä

 

Vaikuttamistyössä keskityttiin erityisesti Kulttuurihyvinvointipoolin toiminnan vahvistamiseen. Anna-Mari Rosenlöf toimi poolin sihteerinä ja esittelijänä sekä oli aktiivisesti mukana poolin toiminnassa. Taikusydän on poolin perustajajäsen.

Poolin kanssa työstettiin yhteistyössä sekä kunta- että aluevaalitavoitteet. Kuntavaalikampanjaa käytiin sosiaalisen median kanavissa keväällä 2021. Yhteistyössä poolin kanssa laadittiin leikkimielinen Testaa kotikuntasi kulttuurikunto-testi, jota tehtiin 543 kertaa. Aluevaalitavoitteet julkistettiin 24.11.2021. Tavoitteiden ytimessä oli yhteistyön ja ennaltaehkäisevän työn huomioiminen hyvinvointialueuudistuksessa.

 

Mitä seuraavaksi?

 

Vuonna 2022 työmme jatkuu edelleen, vaikka toiminnan toteuttamista ja kehittämistä haastaakin joka vuosi uudelleen haettava rahoitus. Toimintamme mahdollistivat vuonna 2021 Taiteen edistämiskeskus, Turun kaupunki, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.

Rahoituksen lyhytjänteisyys syö väistämättä toiminnan vaikuttavuutta ja luo epävarmuutta suunnitteluun ja yhteiskehittämiseen. Tunnemme siis varsin hyvin kulttuurihyvinvointialan suurimman haasteen eli lyhytaikaisen ja projektiperustaisen rahoituksen. Toivottavasti näemme alallamme vielä rahoitusmahdollisuuksia, jotka tukevat perustoimintaa, ottavat käyttöön hyviä toimintamalleja pyörän uudelleen keksimisen sijaan ja mahdollistavat toimintakulttuurien muuttamisen vähintään 3–5-vuotisilla rahoituksilla. Sitä odotellessa: hyvää kesää!